GDPR Academy

Audítor

Dobrý deň. Máme považovať organizáciu, ktorá nám vykonáva audit v zmysle osobitného zákona za nášho sprostredkovateľa, keďže prichádza do styku s osobnými údajmi našich zamestnancov?

Odpoveď: Nie, organizáciu, ktorá vykonáva výhradne audit nepovažujeme za sprostredkovateľa. Koná nezávislo, nestranne a teda nie na základe pokynov prevádzkovateľa (vás).

Máte otázku? Zašlite nám ju a my vám odpovieme na ňu čo najskôr. Priamo tu v poradni alebo vám odpoveď zašleme na váš e-mail.

Z času na čas zasielame našim klientom a príjemcom spravodaja sumár zaujímavých tém zo sveta GDPR. O tom, aký postup sa nám osvedčil, čo odporúčame, odpovede na otázky, odkazy na články, o ktorých si myslíme, že môžu pomôcť. Je samozrejmosťou, že udelený súhlas s prijímaním spravodaja môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad jednoduchým kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každej emailovej správy, ktorú od nás obdržíte.
Scroll to Top