GDPR Academy

Predstavujeme novú GDPR Academy

Predstavujeme novú GDPR Academy Tak ako sme prisľúbili pred prázdninami, nová, významne vylepšená verzia GDPR Academy je na svete. Okrem toho, že pribudol zbrusu nový kurz, pribudli aj mnohé nové funkcie. Poďme sa teraz na ne v krátkosti pozrieť. Spravujte vzdelávacie skupiny Od teraz vy sami môžete rozhodnúť o tom, kto vo vašej firme má …

Predstavujeme novú GDPR Academy Prečítať si viac »

Žiadosť exekútora o súkromné telefónne číslo

Má exekútor právo vyžadovať od zamestnávateľa súkromné telefónne číslo nášho zamestnanca? Odpoveď: V zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. má exekútor právo na vyžadovanie súčinnosti, a to po doručení príslušných dokladov zamestnávateľovi, ktoré ho k tomu oprávňujú.Ako sa však uvádza v § 42 ods. 2 “tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov”. …

Žiadosť exekútora o súkromné telefónne číslo Prečítať si viac »

Kamerový systém a posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Úvod Témou k napísaniu tohto článku bola pre mňa dokumentácia jedného z našich klientov, ktorá sa týkala spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému. Vypracovaná bola priamo jeho dodávateľom. Pekne a podrobne opisovala všetky účely spracúvania, posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ako aj hodnotenie rizikovosti spracúvania. Chýbala jej však jedna dôležitá časť, ktorou je posúdenie vplyvu na …

Kamerový systém a posúdenie vplyvu na ochranu údajov Prečítať si viac »

Zdieľanie osobných údajov aplikáciou

Zdieľanie osobných údajov mobilnou aplikáciu Jedna z aplikácii na komunikáciu, ktorá sa teší pomerne veľkej popularite, predčasom prekvapila svojich používateľov informáciou o zmene jej podmienok používania a aj súvisiacich pravidiel spracúvania osobných údajov. Čo by nebolo nič nezvyčajné, keďže na podobné novinky zo strany poskytovateľov, ktorých cieľom je neustále zlepšovanie svojich služieb a zvyšovanie komfortu …

Zdieľanie osobných údajov aplikáciou Prečítať si viac »

Registrovanie všetkých vstupujúcich osôb

Dobrý deň. Náš poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby nám odporučil, aby sme v zmysle zákona č. 335/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §48 ods. 4 písm. s) registrovali všetky vstupujúce osoby do našich prevádzkových priestorov. Bude tento zákon právnym základom automaticky? Odpoveď: Povinnosť registrácie osobných …

Registrovanie všetkých vstupujúcich osôb Prečítať si viac »

Súkromná bezpečnostná služba a sprostredkovateľ

Dobrý deň. V našej firme nám zaisťuje bezpečnosť súkromná bezpečnostná služba. Kontrolujú vstupujúce osoby, kontaktujú našich zamestnancov v prípade návštev a podobne. Mali by sme mať s nimi uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu? Odpoveď: Áno, súkromné bezpečnostné služby považujeme v týchto prípadoch za sprostredkovateľov, preto by ste mali mať s touto spoločnosťou spoluprácu v oblasti spracúvania osobných …

Súkromná bezpečnostná služba a sprostredkovateľ Prečítať si viac »

Zamestnávateľ a kontrola negatívnych COVID certifikátov pri vstupe

Zamestnávateľ a kontrola negatívnych certifikátov pri vstupe Od pondelka 2. novembra 2020 zamestnávatelia požadujú od vstupujúcich zamestnancov certifikát o negatívnom výsledku z celoplošného testovania. Túto povinnosť ukladá organizáciám vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Režim vstupu zamestnancov …

Zamestnávateľ a kontrola negatívnych COVID certifikátov pri vstupe Prečítať si viac »

Covid a povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ a spracúvanie výsledkov COVID testov Ak ste zamestnávateľom a týka sa vás povinnosť spracúvania negatívnych Covid testov, dnes si povieme, čo spraviť, aby ste pri tom neporušovali GDPR a zároveň nemuseli dlho hľadať v nariadení. Poďme na to. Od 1. septembra majú prevádzkovatelia – aj zamestnávatelia novú povinnosť. Táto im vyplýva z opatrení úradu …

Covid a povinnosti zamestnávateľa Prečítať si viac »

Dodávateľ kamerového systému a sprostredkovateľ

Dobrý deň. Máme považovať nášho dodávateľa kamerového systému za nášho sprostredkovateľa? Ďakujem. Odpoveď: Ak dodávateľ len poskytne riešenie kamerového systému, prípadne ho nainštaluje, nie je považovaný za sprostredkovateľa. Ak dodávateľ kamerového systému však priebežne počas roka vykonáva aj kontrolu a údržbu kamerového systému a poskytuje napríklad súčinnosť pri výkone práv dotknutých osôb (zamestnanci dodávateľa sa …

Dodávateľ kamerového systému a sprostredkovateľ Prečítať si viac »

Kamerový záznam pri šetrení pracovného úrazu

Dobrý deň. Môžeme záznam z kamerového systému zamestnávateľa využiť pre šetrenie pracovného úrazu? Odpoveď: Ak je účelom spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému napríklad ochrana majetku prevádzkovateľa, života alebo zdravia osôb a následné oboznamovanie sa so záznamom prešetrovania a poskytnutia záznamu príslušným orgánom, potom nič nebráni tomu, záznam využiť aj pre účely šetrenia pracovného úrazu.

Scroll to Top