GDPR Academy

Kurzy v GDPR Academy

GDPR Academy sa postará o vaše vzdelávanie Online kurzy sú úplne automatizované. Vďaka tomu bude vzdelávanie pre vás skutočne pohodlné. 1. Správca a ďalší používatelia Ako správca budete privilegovaným používateľom. Okrem iných výhod, budete riadiť a dohliadať nad vzdelávaním ďalších používateľov. Budete: spravovať vzdelávaciu skupinu, sledovať priebeh kurzov jednotlivých používateľov, riadiť ich pokrok, a pridávať …

Kurzy v GDPR Academy Prečítať si viac »

Žiadosť exekútora o súkromné telefónne číslo

Má exekútor právo vyžadovať od zamestnávateľa súkromné telefónne číslo nášho zamestnanca? Odpoveď: V zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. má exekútor právo na vyžadovanie súčinnosti, a to po doručení príslušných dokladov zamestnávateľovi, ktoré ho k tomu oprávňujú.Ako sa však uvádza v § 42 ods. 2 “tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov”. …

Žiadosť exekútora o súkromné telefónne číslo Prečítať si viac »

Kamerový systém a posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Úvod Témou k napísaniu tohto článku bola pre mňa dokumentácia jedného z našich klientov, ktorá sa týkala spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému. Vypracovaná bola priamo jeho dodávateľom. Pekne a podrobne opisovala všetky účely spracúvania, posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ako aj hodnotenie rizikovosti spracúvania. Chýbala jej však jedna dôležitá časť, ktorou je posúdenie vplyvu na …

Kamerový systém a posúdenie vplyvu na ochranu údajov Prečítať si viac »

Zdieľanie osobných údajov aplikáciou

Zdieľanie osobných údajov mobilnou aplikáciu Jedna z aplikácii na komunikáciu, ktorá sa teší pomerne veľkej popularite, predčasom prekvapila svojich používateľov informáciou o zmene jej podmienok používania a aj súvisiacich pravidiel spracúvania osobných údajov. Čo by nebolo nič nezvyčajné, keďže na podobné novinky zo strany poskytovateľov, ktorých cieľom je neustále zlepšovanie svojich služieb a zvyšovanie komfortu …

Zdieľanie osobných údajov aplikáciou Prečítať si viac »

Registrovanie všetkých vstupujúcich osôb

Dobrý deň. Náš poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby nám odporučil, aby sme v zmysle zákona č. 335/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §48 ods. 4 písm. s) registrovali všetky vstupujúce osoby do našich prevádzkových priestorov. Bude tento zákon právnym základom automaticky? Odpoveď: Povinnosť registrácie osobných …

Registrovanie všetkých vstupujúcich osôb Prečítať si viac »

Súkromná bezpečnostná služba a sprostredkovateľ

Dobrý deň. V našej firme nám zaisťuje bezpečnosť súkromná bezpečnostná služba. Kontrolujú vstupujúce osoby, kontaktujú našich zamestnancov v prípade návštev a podobne. Mali by sme mať s nimi uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu? Odpoveď: Áno, súkromné bezpečnostné služby považujeme v týchto prípadoch za sprostredkovateľov, preto by ste mali mať s touto spoločnosťou spoluprácu v oblasti spracúvania osobných …

Súkromná bezpečnostná služba a sprostredkovateľ Prečítať si viac »

Zamestnávateľ a kontrola negatívnych COVID certifikátov pri vstupe

Zamestnávateľ a kontrola negatívnych certifikátov pri vstupe Od pondelka 2. novembra 2020 zamestnávatelia požadujú od vstupujúcich zamestnancov certifikát o negatívnom výsledku z celoplošného testovania. Túto povinnosť ukladá organizáciám vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Režim vstupu zamestnancov …

Zamestnávateľ a kontrola negatívnych COVID certifikátov pri vstupe Prečítať si viac »

Covid a povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ a spracúvanie výsledkov COVID testov Ak ste zamestnávateľom a týka sa vás povinnosť spracúvania negatívnych Covid testov, dnes si povieme, čo spraviť, aby ste pri tom neporušovali GDPR a zároveň nemuseli dlho hľadať v nariadení. Poďme na to. Od 1. septembra majú prevádzkovatelia – aj zamestnávatelia novú povinnosť. Táto im vyplýva z opatrení úradu …

Covid a povinnosti zamestnávateľa Prečítať si viac »

Dodávateľ kamerového systému a sprostredkovateľ

Dobrý deň. Máme považovať nášho dodávateľa kamerového systému za nášho sprostredkovateľa? Ďakujem. Odpoveď: Ak dodávateľ len poskytne riešenie kamerového systému, prípadne ho nainštaluje, nie je považovaný za sprostredkovateľa. Ak dodávateľ kamerového systému však priebežne počas roka vykonáva aj kontrolu a údržbu kamerového systému a poskytuje napríklad súčinnosť pri výkone práv dotknutých osôb (zamestnanci dodávateľa sa …

Dodávateľ kamerového systému a sprostredkovateľ Prečítať si viac »

Kamerový záznam pri šetrení pracovného úrazu

Dobrý deň. Môžeme záznam z kamerového systému zamestnávateľa využiť pre šetrenie pracovného úrazu? Odpoveď: Ak je účelom spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému napríklad ochrana majetku prevádzkovateľa, života alebo zdravia osôb a následné oboznamovanie sa so záznamom prešetrovania a poskytnutia záznamu príslušným orgánom, potom nič nebráni tomu, záznam využiť aj pre účely šetrenia pracovného úrazu.

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.