GDPR Academy

Individuálne GDPR školenia pre spoločné tímy firiem a organizácií

Prostredníctvom videokonferencie efektívne preškolíme vás a vašich kolegov v reálnom čase priamo na ich pracoviskách

Vyžiadať cenovú ponuku

Dnes prakticky každá firma alebo organizácia spracúva osobné údaje. O zamestnancoch, zákazníkoch, príjemcoch newslettera, o návštevníkoch internetových stránok, o zástupcoch a pracovníkoch obchodných partnerov, o deťoch a ich zákonných zástupcoch a mnoho ďalších.  Bez týchto údajov to jednoducho nejde. Je povinnosťou takéto údaje chrániť a pri tom dodržiavať pravidlá všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Aby to mohla firma kontinuálne a s prehľadom zabezpečovať, nutne  musí disponovať dostatočnou úrovňou GDPR vzdelania svojich zamestnancov. Nie len kvôli tomu, že to môže byť predmetom kontroly zo strany dozorujúceho orgánu, ale hlavne preto, aby nedochádzalo k chybám a porušeniam, ktorých následky môžu mať nepríjemný dopad na chod celej firmy. Nezákonné spracúvanie údajov, strata ich dôvernosti, porušenie mlčanlivosti, to je len malá časť incidentov, ktoré sa veľmi ťažko naprávajú.

A pritom stačí tak málo. Len mať prehľad a vedieť ako chybám predchádzať.

Nie je nutné učiť sa všetky GDPR pravidlá naspamäť. Je dôležité, mať dobrý prehľad. Mať školených zamestnancov, ktorí si uvedomujú, že ochrana dát je dôležitá – nerobia chyby pri manipulácii s nimi. A mať v ich radoch niekoho, kto v prípade potreby povie: “Kolegovia, na toto nám vplýva GDPR. Musíme urobiť korekcie, aby sme boli s ním v súlade a neriskovali žiadne problémy.”

GDPR nie je možné úplne outsourcovať

Lebo nestačí len kúpiť softvér pre GDPR, a ani poveriť externého konzultanta, ktorý pre vás vypracuje povinnú dokumentáciu. Áno, spravia pre vás veľa užitočného. Je to však prioritne o ľuďoch, o vašich pracovníkoch, ktorí si vedia poradiť a plynulo reagujú na zmeny. 

Len od roku 2018, keď nadobudlo nariadenie účinnosť, došlo k rôznym aplikačným zmenám. Napríklad pri kamerových systémoch, v prevádzke fan page na sociálnej sieti, v riešení bezpečnostných incidentov a výkone práv dotknutých osôb. Vedeli ste napríklad, že uchádzač o zamestnanie má právo vidieť zhrnutie jeho pohovoru, vrátane subjektívnych komentárov k jeho chovaniu, ktoré si personalista zapísal behom pracovného pohovoru s ním?

Školenie cez videokonferenciu, alebo priamo u vás

Školenie cez videokonferenciu

Výhodný, čoraz viac obľúbený spôsob školenia, ktorý šetrí čas, starosti a náklady.

K online školeniu sa pripojíte pomocou aplikácie Webex CISCO, alebo pomocou internetového prehliadača. Pripojenie je možné z bežného PC, mobilného telefónu, alebo pripojiť priamo vašu konferenčnú miestnosť. Veľkou výhodou je, že účastníci školenia sa môžu pripojiť zároveň z rôznych miest. Záleží len na vás, komu zašlete pozvánku. Ak máte prevádzky na viacerých miestach, nikto nemusí cestovať.

Takéto školenie je možné rozdeliť do viacej dní tak, aby čo najmenej narušilo vaše pracovné procesy. Napríklad prvý deň školenie pre manažment, druhý deň prvá skupina administratívy, tretí deň druhá skupina administratívy.

Osobné školenie

Lektor školí priamo u vás, vo vašich priestoroch. Pre tento spôsob je potrebné zabezpečiť techniku pre prezentáciu.

Aktuálny obsah školení podľa skupín účastníkov

Obsah skupinových firemných školení je flexibilný. Náplň školenia pre manažment býva iný, obvykle viac zameraný na otázky a diskusiu, ako obsah pre administratívu, oprávnené osoby, alebo radových zamestnancov.

  • prevádzkovateľ obdrží potvrdenie o absolvovaní školenia pre svojich zamestnancov, ktoré si založí do agendy ochrany osobných údajov pre účely kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov alebo audítora
  • na požiadanie je možné zabezpečiť testovanie získaných vedomostí účastníkov školenia

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.