fbpx

GDPR Academy

O nás

Sme rodinná konzultačná spoločnosť so sídlom v Dubnici nad Váhom. Ochrane osobných údajov a vzdelávaniu zamestnancov v tejto oblasti sa venujeme už od roku 2005. Za toto obdobie sme spolupracovali so subjektmi z rôznych oblastí z privátneho sektora so zameraním na automobilový priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, prevádzkovateľov internetových obchodov, poskytovateľov služieb v oblasti informačných technológií, cestovné kancelárie, poisťovníctvo, zdravotníctvo atď. Z oblasti štátnej správy máme skúsenosti a prax odborného konzultanta ochrany osobných údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako GDPR Academy spolupracujeme taktiež s mestami a obcami, školami (materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, stredné školy)  a sociálnou oblasťou (domovy sociálnych služieb). 

Lektorujeme odborné školenia k ochrane osobných údajov. U nás alebo priamo vo firmách zabezpečujeme vzdelávanie zodpovedných osôb, manažérov a zamestnancov. Naše služby využili profesijné komory, združenia a asociácie. Komplexné poradenstvo poskytujeme pre malé aj stredné spoločnosti, či dcérskym zahraničným spoločnostiam.

Naša história až po GDPR Academy

2005 Naša história v ochrane osobných údajov
Začíname

V tomto roku začíname poskytovať prvé poradenstvo v ochrane osobných údajov. Vypracovali sme prvú povinnú dokumentáciu a vykonali prvé odborné školenie zamerané na pravidlá spracúvania osobných údajov.

2009 Naša história v ochrane osobných údajov
Procesné riadenie

Dokumentáciu ochrany osobných údajov aktualizujeme tak, aby bola plne orientovaná na procesné riadenie v zmysle požiadaviek normy SNT EN ISO 9001 (Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.)

2013 Naša história v ochrane osobných údajov
Centrum ochrany osobných údajov

Spustili sme prvú internetovú knižnicu s názvom Centrum ochrany osobných údajov- online projekt zameraný na kompletné poradenstvo k ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. Naši členovia majú možnosť prevziať si vzory k celej povinnej dokumentácii ochrany osobných údajov spolu s podrobnými  návodmi, či využiť poradňu.

2018 Naša história v ochrane osobných údajov
GDPR a nový zákon o ochrane údajov

Od pravidiel zákona č. 122/2013 Z. z. postupne prechádzame na nové postupy podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a nového zákona č. 18/2018 Z. z. Aktualizujeme všetky naše interné dokumenty, vzory, materiály a dokumentáciu našich klientov tak, aby spĺňala požiadavky nových pravidiel.

2019 Naša história v ochrane osobných údajov
Videokonferencie

Poradenstvo v ochrane osobných údajov poskytujeme už aj prostredníctvom videokonferencie.

2020 Naša história v ochrane osobných údajov
GDPR Academy

Po roku príprav spúšťame projekt GDPR Academy, ktorého súčasťou je aj kompletný online kurz GDPR pre firmy a organizácie. Databázu vzorov a informácií postupne dopĺňame a rozširujeme funkcie.

2021 Naša história v ochrane osobných údajov
Skupinové online kurzy

Do GDPR Academy pridávame funkciu riadenia skupinových kurzov. Odteraz si firma sama môže jednoducho spravovať pravidelné online vzdelávanie jednotlivých zamestnancov. Aktualizujeme ponuku o kurz pre oprávnené osoby.

Potrebujete pomôcť?

Adresa

Sídlime na ulici Bratislavská 4051/40, v Dubnici nad Váhom

Pracovné hodiny

Zastihnete nás v obvyklý pracovný čas, pondelok až piatok od 8:00 – 16:00.

Telefonický kontakt

Ak nám chcete zavolať, tu sú naše telefonické kontakty: 0944 079 209, 0944 330 799.

Emailový kontakt

Ak radšej píšete, využite prosím tento emailový kontakt: sluzby@amso.sk

Signal

Na komunikáciu môžete využiť aj aplikáciu SIGNAL na čísle 0944 079 209

GDPR Academy prevádzkuje

© AMSO.SK, s.r.o.

Bratislavská 4051/40
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 47 688 173
DIČ: 20240044220

Okr. súd TN, odd. Sro, vl.č. 30205/R

Máte otázky? Napíšte nám.

Scroll to Top