GDPR Academy

Informačné povinnosti prevádzkovateľa

Tu sú k dispozícii materiály, pomocou ktorých povinne informujete dotknuté osoby o tom, ako budete s ich osobnými údajmi narábať. Napríklad aj o tom, prečo ich údaje potrebujete, či sú povinní svoje údaje poskytnúť, či ich poskytujete ďalším príjemcom, ale aj o tom, ako si u vás môžu uplatniť svoje práva. Materiály sú členom k dispozícii na stiahnutie spolu s detailnými návodmi na ich použitie.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.