GDPR Academy

Je možné vyžadovať kópiu občianskeho v rámci vybavovania žiadostí dotknutých osôb?

Otázka: Môžeme pri overovaní oprávnenosti žiadateľa v rámci uplatňovaní práv dotknutej osoby vyžadovať kópiu občianskeho preukazu? Máme totiž obavy, že poskytneme osobné údaje (napríklad v rámci práva na prístup k osobným údajom) niekomu, kto sa za dotknutú osobu iba vydáva. A ak áno, ako dlho môžeme uchovávať kópiu občianskeho preukazu?

Odpoveď: Najskôr sa pozrime na legislatívne východiská:

  • Podľa čl. 12 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ste ako prevádzkovateľ povinný uľahčovať dotknutej osobe výkon práv.
  • A podľa ods. 6 toho istého článku platí, že ak máte oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva, potom môžete požiadať o poskytnutie dodatočných informácií, ktoré sú potrebné na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Rozsah dodatočných informácií, ktoré budete od žiadateľa požadovať záleží od rizika, ktoré by mohlo vzniknúť pre dotknutú osobu v prípade, keď by bol výkon práv umožnený inej osobe, ako je dotknutá osoba.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.