GDPR Academy

Odporúčania o právnom základe pre uchovávanie údajov z kreditných kariet

Porušenia ochrany údajov vplyvom incidentov, ktoré zasiahli údaje z kreditných kariet môže mať závažné následky pre dotknuté osoby. V odporúčaniach preto nájdete opatrenia, ktorých cieľom je znížiť riziká nezákonného spracúvania osobných údajov.
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.