GDPR Academy

Stačí ústne poverenie zamestnanca?

Otázka: Oprávnenie zamestnanca spracovávať osobné údaje kandidátov – uchádzačov o prácu, vyhodnocovať vhodnosť kandidátov a iné činnosti spojené s náborom zamestnancov musí vyplývať zamestnancovi z pracovnej zmluvy, alebo stačí zamestnanca touto činnosťou poveriť a poučiť ho ústne?


Odpoveď:
V súvislosti s vašou otázkou nachádzame vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) dva dôležité pojmy. Sú nimi “poverenie” a “pokyny”.


Čl. 29 GDPR uvádza, že: “Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.”


Pričom poverením (ako sa uvádza v metodike Úradu na ochranu osobných údajov SR “Oprávnená osoba a poučenie oprávnenej osoby podľa novej právnej úpravy”) je napríklad:

  • pracovná zmluva,
  • služobná zmluva,
  • dohoda,
  • poverenie na vykonanie úkony
  • alebo obodobný dokument.

To znamená, že nemusí ísť výhradne o pracovnú zmluvu. Malo by však ísť o dokument.


V praxi sa napríklad stretávame so situáciou, kedy sa pracovného pohovoru s uchádzačom o zamestnanie zúčastňujú aj priamy nadriadený. Môže tak ísť napríklad o majstra vo výrobe. Jeho pracovná zmluva…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.