GDPR Academy

Súhlas od zákazníka pre spracúvanie jeho fotografie

Otázka: Občas si zo stretnutí s našimi zákazníkmi vyhotovujeme fotografie. Zverejňujeme ich potom na sociálnych sieťach, a to v rámci našich podporných propagačných aktivít. Je potrebné si od zákazníkov vyžiadať súhlas? Máme im čosi dať podpísať? Máme mať k tomu samostatné záznamy o spracúvaní?

Odpoveď: Z vlastných skúseností vieme, že pri organizovaní rôznych podujatí (napríklad predajných akcií alebo dokonca seminárov, školení), usporiadateľ automaticky vyfotí účastníkov a zverejní ich fotografie na svojom webe alebo sociálnej sieti, a to mnohokrát bez toho, aby účastníci o tom vôbec vedeli.  Pričom sú na fotografiách jednoznačne identifikovateľný, preto niet pochýb, že ide o spracúvanie osobných údajov. Tento postup nepovažujeme za súlad s pravidlami GDPR.  Cieľom je takmer vždy podpora predaja, či už ide o tovar alebo službu.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top