GDPR Academy

Je poskytovateľ služby YouTube sprostredkovateľom a sú údaje na videách predmetom cezhraničného prenosu?

Otázka: K prezentácii našej činnosti plánujeme zverejňovať videá, a to prostredníctvom služby YouTube. Súčasťou videí budú aj naši zamestnanci, ktorí budú nasnímaní počas výroby. Máme považovať poskytovateľa služby YouTube za nášho sprostredkovateľa? A sú údaje predmetom prenosu do tretích krajín?

Odpoveď: Využívanie technických prostriedkov – serverov poskytovateľa služby YouTube k uchovávaniu, sprístupňovaniu a zverejňovaniu videozáznamov, ktorých súčasťou sú aj osobné údaje, znamená spoluprácu so sprostredkovateľom. Vy, ako organizácia, ktorá prezentuje svoju činnosť budete Prevádzkovateľ a poskytovateľ služby YouTube bude vašim Sprostredkovateľom. Do vašej pozornosti preto odporúčame tieto dokumenty:

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top