GDPR Academy

Vyžaduje sa pre nový kamerový systém posúdenie vplyvu?

Otázka: V našej firme práve inštalujeme kamerový systém, ktorým budeme monitorovať aj zamestnancov. Je potrebné aj posúdenie vplyvu? Dodávateľ kamerového systému, ktorý nám robí aj GDPR dokumentáciu ku kamerám tvrdí, že túto povinnosť nemáme, a preto ani nebude súčasťou dokumentácie.

Odpoveď: Pri každom spracúvaní osobných údajov, ktoré začína alebo sa mení po 25.05.2018 (teda po nadobudnutí účinnosti všeobecného nariadenia) odporúčame automaticky posudzovať aj jeho rizikovosť na práva a slobody dotknutých osôb a súvisiacu povinnosť mať zdokumentované tzv. posúdenie vplyvu v zmysle čl. 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top