GDPR Academy

Právo na poskytnutie kópie osobných údajov z kamerových záznamov

Otázka: Dotknutá osoba si v našej firme uplatnila svoje právo na prístup, a to pre údaje, ktoré sú predmetom záznamu z kamier. Vo svojej žiadosti určila krátke časové obdobie pre záznam, vo vzťahu ku ktorému si uplatňuje svoje právo. Je postačujúce, keď jej vyhotovíme súbor fotografií, alebo musíme poskytnúť videozáznam? A čo v prípade, keď po prijatí žiadosti dotknutej osoby uplynie stanovená lehota pre výmaz. Môžeme dotknutej osobe oznámiť, že osobné údaje už nespracúvame?

Odpoveď: Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR je jedným z kľúčových práv dotknutej osoby. V prípade, keď si dotknutá osoba uplatňuje svoje právo vo vzťahu ku kamerovým záznamom, prevádzkovateľ obvykle poskytuje kópie údajov vo forme videozáznamu. Nie však vždy.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.