GDPR Academy

Môžeme vedieť, prečo si dotknutá osoba uplatňuje svoje právo?

Otázka: Môžeme od dotknutej osoby, ktorá si uplatňuje svoje právo na prístup, vyžadovať informácie o zámere? Resp. k čomu jej získané kópie spracúvaných údajov budú? A v prípade, keď nám dôvod svojej žiadosti nepredloží, môžeme právo odmietnuť a žiadosti nevyhovieť?

Odpoveď: Právo na prístup k osobným údajom je jedným zo základných práv každej dotknutej osoby. Prostredníctvom neho dotknutá osoba získava informácie o tom, ako sú jej osobné údaje spracúvané. Môže si ich napríklad skontrolovať a požiadať vás o ich aktualizáciu.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.