GDPR Academy

Je možné spracúvanie údajov uchádzačov opierať o právny základ podľa čl. 88 GDPR?

Otázka: Môžeme pri získavaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie uvádzať ako právny základ spracúvania čl. 88 ods. 1 GDPR?

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top