GDPR Academy

Ostatné užitočné dokumenty

Jedným z pilierov systémov manažérstva kvality je správne vedenie dokumentácie. Dokumentácia udáva napríklad to, ako sa majú veci robiť, poskytuje jasný rámec pre činnosť a pre prípravu nových pracovníkov. V GDPR to platí rovnako, je to nevyhnutné.Je to jednoducho základom poriadku, súladu a vyváženosti vo firme. Či už potrebujete zaviazať zamestnancov k povinnosti dodržiavať mlčanlivosť alebo vám chýba jasný pokyn pre manipuláciu s osobnými údajmi v súvislosti s mimoriadnymi situáciami. Materiály sú hotové, pripravené na stiahnutie.

Scroll to Top