GDPR Academy

Odpoveď na žiadosť dotknutej osoby, ktorá je zaslaná na e-mail

Otázka: Dotknutá osoba si uplatnila svoje právo na prístup k osobným údajom. Kópie údajov jej zasielame e-mailom. Mali by sme aj tieto údaje zašifrovať? Vieme preukázať, že si ich dotknutá osoba vyslovene vyžiadala, uviedla nám aj e-mail, kam údaje zaslať.

Odpoveď: V prípade, ak zasielate odpoveď na žiadosť dotknutej osoby, ktorej súčasťou sú kópie jej údajov, elektronickým spôsobom – e-mailom, potom ste vždy povinný prijať opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu. Teda, aby bola zachovaná dôvernosť poskytovaných osobných údajov.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top