GDPR Academy

Porušenie GDPR ako nekalá hospodárska súťaž

Jeden zo súdov členských krajín EÚ prišiel so zaujímavým rozhodnutím. A to, že nedostatočné informovanie o spracúvaní osobných údajov je nekalou hospodárskou súťažou.
Šlo o obchodný spor medzi dvoma spoločnosťami. Jeho predmetom okrem iného bolo aj tvrdenie jednej zo strán sporu, že tým, že druhá strana v rámci svojej podnikateľskej činnosti neposkytuje dotknutým osobám informácie o spracúvaní ich osobných údajov, získava neoprávnenú konkurenčnú výhodu. Súd dal strane za pravdu a skonštatoval, že týmto konaním dochádza k nekalej súťaži.

Na internetovej stránke prevádzkovateľa totiž chýbali riadne informácie o spracúvaní osobných údajov. Že sú získavané a ďalej spracúvané meno, e-mail a telefónne číslo, a to všetko bez akéhokoľvek informovania v zmysle platných pravidiel ochrany osobných údajov.

Zdroj: France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 15. apríla 2022, 19/12628 [online]. 2022 [cit. 2022-12-13]. Dostupné z: https://juricaf.org/arret/FRANCE-TRIBUNALDEGRANDEINSTANCEDEPARIS-20220415-1912628

Nebudeme sa zaoberať myšlienkou, ako by príslušné súdy rozhodli u nás. Pravdou však je, že firma, ktorá neinformuje o tom, ako narába s osobnými údajmi, skutočne istú výhodu môže získavať, a nie malú.

Vezmite si len také všadeprítomné cookies. Nenavštívite radšej takú internetovú stránku, ktorá vás “neobťažuje” informačným bannerom o tom, že dochádza k spracúvaniu cookies? Kde sa banner tvrdohlavo nedožaduje vašej pozornosti nech kliknete na ktorúkoľvek časť webu?
Myslím, že mnohí z nás by odpovedali kladne. Napriek tomu, že práve takýto prevádzkovateľ stránky možno prostredníctvom cookies pozorne sleduje vaše správanie, vyhodnocuje každý váš klik na webe, aby vám mohol podsunúť tú správnu personalizovanú reklamu, ktorou by vás zaujal.

Keby tento prevádzkovateľ dodržiaval podmienky zákonného spracúvania osobných údajov, už pri vašej prvej návšteve by vás požiadal o súhlas so spracúvaním údajov s využitím cookies, a to práve prostredníctvom informačného bannera. Súhlas by ste odmietli dať. Možno len z princípu vždy hľadáte tlačidlo “odmietnuť” a nesúhlasíte tak so spracúvaním vašich údajov. Prevádzkovateľ stránky nemôže preto sledovať vaše správanie. Nebude mať tak dostatočne podrobné informácie o tom, čo vás zaujíma, čo ste čítali na jeho webe, na ktoré odkazy – produkty ste klikali. A preto vám ponuku na mieru, nevytvorí, nezobrazí.

V tomto kontexte skutočne môže absencia informácií o spracúvaní osobných údajov znamenať istú konkurenčnú výhodu. Ale za akú cenu? Riziko sťažností zo strany zákazníkov, riziko kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenskej obchodnej inšpekcie a pod.

Skontrolujte si preto, či vaše stránky obsahujú zrozumiteľnú informáciu o spracúvaní osobných údajov. Ak nie, doplňte si ju. Jednoduchý návod, ako to spraviť nájdete v GDPR Academy.

Pripojte sa k odberateľom GDPR spravodaja

Náš newsletter práve teraz odoberá
Aktívnych odberateľov

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.