GDPR Academy

Môžeme údaje z GPS monitoringu použiť pre hodnotenie zamestnanca?

Otázka: Vo firemných autách máme GPS monitorovací systém. Jeho cieľom je automatické spracovanie evidencie jázd a ochrana majetku pred krádežou. Máme však podozrenie, že jeden z našich zamestnancov nedodržuje pracovnú disciplínu. Môžeme už získané údaje z monitorovacieho systému využiť aj na účely šetrenia alebo hodnotenia dodržiavania disciplíny zamestnanca?

Odpoveď: Platí zásada, že osobné údaje môžete využiť len pre účely, pre ktoré ste ich pôvodne získali. Je pár výnimiek, kedy je možné už získané osobné údaje využiť aj pre iný účel, a to:

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top