GDPR Academy

Môžeme zakúpiť databázu kontaktných údajov?

Otázka: Do našej firmy nám prišla ponuka na zakúpenie databázy kontaktných údajov potencionálnych zákazníkov. Ide o mená, priezviská, e-maily a v niektorých prípadoch aj telefónne čísla. Nie je to v rozpore s GDPR, keďže ide o osobné údaje?

Odpoveď: Môže, ale aj nemusí byť tento postup v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov. 

Platí zásada, že predmetom takéhoto obchodu môže byť len taká databáza kontaktných údajov, ktoré boli získané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. 

Pri každom zákonnom spracúvaní vždy najskôr:

  • zadefinujeme účel spracúvania
  • vytýčime právny základ
  • a zabezpečíme informačnú povinnosť.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú a budú rôzne reklamné aktivity, a to e-mailom alebo telefonickým oslovovaním. Právnym základom je v tomto prípade súhlas so spracúvaním. Udelený súhlas je samozrejme potrebné vedieť preukázať. Dotknutá osoba však musí byť informovaná o každom konkrétnom príjemcovi. 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.