GDPR Academy

Keď iba piktogram kamerového systému nestačí

Taliansky kontrolný úrad (Garante per la Protezione dei Dati Personali) udelil pokutu prevádzkovateľovi kamerového systému. Na základe sťažnosti vykonal kontrolu, pričom kontrolovaným subjektom bol správca nehnuteľnosti, ktorý inštaloval kamery na základe žiadosti niektorých nájomníkov.

Kamerový systém pozostával zo štyroch kamier:

  • jedna umiestnená pri hlavných dverách, ktorá zároveň snímala priestor pred vstupom do budovy,
  • druhá, umiestnená vo vstupnej hale budovy, pričom snímala priestor pred výťahom
  • a dve kamery, ktoré boli umiestnené pred dvorom v zadnej časti budovy, pričom snímali dvor a prístupové rampy do pivníc a do bytu, nachádzajúceho sa v budove.

Nesprávne označenie kamerou monitorovaných priestorov

Zábery z kamier sa zobrazovali na monitore. Zároveň sa ukladali na záznamové zariadenie na vrátnici budovy.
Prevádzkovateľ priestor označil tak, že na ľavej strane vstupných dverí do budovy umiestnil tabuľku s vyobrazením fotoaparátu, bez akýchkoľvek ďalších informácií. Žiadne identifikačné údaje prevádzkovateľa, či informácia o účeloch spracúvania osobných údajov. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nenachádzali ani vo vnútorných priestoroch budovy.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ spracúval osobné údaje prostredníctvom kamerového systému bez toho, aby dotknutým osobám transparentne poskytol potrebné informácie. Došlo tak k porušeniu čl. 5 ods. 1 písm. a) a čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Za nedodržiavanie pravidiel GDPR v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom kamerového systému bola prevádzkovateľovi uložená pokuta 2000 eur.

Celý dokument si môžete prečíta na adrese: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9815745

Čo urobiť, aby ste sa neocitli v rovnakej situácii

Európsky výbor pre ochranu údajov vo svojom usmernení 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov uvádza, že vzhľadom na veľký objem informácií, ktoré majú byť dotknutej osobe poskytnuté, môžu prevádzkovatelia kamerových systémov využiť viacvrstvový prístup. Pričom:

  • najdôležitejšie informácie by mali byť zobrazené na samotnom varovnom označení (prvá informačná vrstva)
  • a ďalšie povinné údaje sa môžu poskytnúť inými prostriedkami (druhá informačná vrstva).

Súčasťou prvej informačnej vrstvy môže byť kombinácia ikony a príslušného textu. Nikdy však len ikona (piktogram kamery, fotoaparátu a pod.). Samotný obrázok nie je postačujúci, pretože okrem iného neumožňuje dotknutým osobám poznať na koho sa majú obrátiť v prípade uplatnenia ich práv.
Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby informačné tabuľky boli umiestnené tak, aby dotknutá osoba mohla jednoducho rozpoznať, že priestor je monitorovaný, a to ešte pred vstupom do monitorovaného priestoru. Je to z toho dôvodu, aby sa dotknutá osoba mohla vyhnúť sledovaniu kamerou alebo prispôsobiť svoje správanie.

Viac o tom ako správne monitorovať priestory, ako ich označovať, akú dokumentáciu pri tom mať sa dozviete v online kurze “GDPR a kamerové systémy” tu v GDPR Academy.

Pripojte sa k odberateľom GDPR spravodaja

Náš newsletter práve teraz odoberá
Aktívnych odberateľov

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.