GDPR Academy

O GDPR Academy

Sme konzultačná spoločnosť so sídlom v Dubnici nad Váhom. Ochrane osobných údajov a vzdelávaniu zamestnancov v tejto oblasti sa venujeme už od roku 2005. Za toto obdobie sme spolupracovali so subjektmi z rôznych oblastí z privátneho sektora so zameraním na automobilový priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, prevádzkovateľov internetových obchodov, poskytovateľov služieb v oblasti informačných technológií, cestovné kancelárie, poisťovníctvo, zdravotníctvo atď. Z oblasti štátnej správy máme skúsenosti a prax odborného konzultanta ochrany osobných údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako GDPR Academy spolupracujeme taktiež s mestami a obcami, školami (materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, stredné školy)  a sociálnou oblasťou (domovy sociálnych služieb). 

Lektorujeme odborné školenia k ochrane osobných údajov. U nás alebo priamo vo firmách zabezpečujeme vzdelávanie zodpovedných osôb, manažérov a zamestnancov. Naše služby využili profesijné komory, združenia a asociácie. Komplexné poradenstvo poskytujeme pre malé aj stredné spoločnosti, či dcérskym zahraničným spoločnostiam.

Naša história

Od prvých krokov po súčasnosť

2005 Prvá dokumentácia
2009 ISO 9001
2013 COOU.SK
2016 Prvá odborná kniha
2018 GDPR
2019 CISCO
2020 Vzdelávanie
2021 Skupiny

Náš cieľ

GDPR Academy

Ľudský faktor je v ochrane osobných údajov ten najzraniteľnejší. Považujem preto za veľmi dôležité, aby si každý jednotlivec, firma či organizácia mohla jednoducho udržiavať a zlepšovať úroveň a celkový rozhľad v GDPR pravidlách. Kvalitným kontinuálnym vzdelávaním, odbornými materiálmi a dostupným poradenstvom. A práve o to nám v GDPR Academy ide.

Ing. Martina Kroupová, CEO

naši partneri

Scroll to Top