GDPR Academy

Kniha: Ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov

V knihe Ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov sme sa zamerali na tie časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa bytostne dotýkali každého podnikateľa alebo organizácie. Aj napriek tomu, že v súčasnosti už postupujeme podľa novej legislatívy, ktorou je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (skrátene často označované len ako GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z., niektoré pravidlá spracúvania osobných údajov zostali dodnes zachované.

Preto aj keď postupy, ktoré sú jej súčasťou nie sú už úplnej v zhode s aktuálnou legislatívou, stále zostáva užitočnou pomôckou pri ozrejmení praktickej aplikácii pravidiel spracúvania osobných údajov.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.