GDPR Academy

Súhlasy so spracúvaním údajov

Súhlasom získavate od dotknutej osoby oprávnenie k spracúvaniu jej osobných údajov. Každý súhlas musí byť slobodný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a jednotlivec nesmie mať pocit, že jeho neposkytnutie bude mať na neho negatívny dopad. Tu si môžete stiahnuť napríklad vypracovaný súhlas pre uchádzačov o zamestnanie, alebo súhlas zamestnanca so zverejnením jeho fotografie.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.