GDPR Academy

Testy ku kurzom vo formáte PDF

Na tejto stránke nájdete testy ku všetkým kurzom, ktoré sa nachádzajú v GDPR Academy. Môžete si ich prevziať vo formáte PDF.

Keď máte vy alebo vaše oprávnené osoby samostatný používateľský prístup do GDPR Academy, potom sú testy automaticky súčasťou každého kurzu, ktorý absolvujete. Správne odpovede vtedy zaklikávate online v rámci vašeho používateľského profilu.

Keď si chcete však školiť oprávnené  osoby “hromadne”, a to napríklad tak, že ich pozvete do zasadačky, kde pripojíte projektor, prostredníctvom ktorého im premietnete kurz (teda bez toho, aby mala každá oprávnená osoba samostatný používateľský prístup), potom otestovanie získaných vedomostí môžete preveriť práve prostredníctvom týchto PDF testov.

Absolvovanie testu nie je povinnosťou v zmysle GDPR. Určite je však výhodou.  Niektorí prevádzkovatelia, ktorí sú napríklad certifikovaní pre systémy kvality, otestovanie získaných vedomostí svojich zamestnancov vyžadujú. Je to teda na vašom zvážení a na podmienkach vašej firmy alebo organizácie, či testy použijete. Ak áno, potom si dokument príslušného testu prevezmite do svojho počítača.

Dokument pozostáva z dvoch častí:

  • prvá – otázky pre oprávnené osoby (napríklad ako prvá strana dokumentu)
  • druhá – správne odpovede (druhá strana dokumentu).

Prvú časť si vytlačte toľkokrát, koľko je vašich oprávnených osôb, ktoré sa zúčastnili školenia. Oprávnené osoby budú vpisovať priamo do dokumentu. Testy preto po ukončení školenia distribuujte medzi vaše oprávnené osoby.

Druhá časť – správne odpovede, je určená len pre osobu, ktorá dohliada nad tým, aby prebehlo školenie v poriadku (prípadne pre iného, prevádzkovateľom určeného pracovníka). Na základe správnych odpovedí skontrolujete a vyhodnotíte testy vašich oprávnených osôb. Výsledky si založte do vašej agendy ochrany osobných údajov napríklad aj spolu s testami. Poslúžia vám pri preukazovaní toho, ako zabezpečujete vzdelávanie pracovníkov a zvyšovanie ich bezpečnostného povedomia (ako súčasť organizačných opatrení prevádzkovateľa).

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.