GDPR Academy

Pokyny zamestnávateľa pre manipuláciu s osobnými údajmi v súvislosti s povinným testovaním na COVID – 19

Podľa článku 29 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa (zamestnávateľa), a ktorá má prístup k osobným údajom, ich môže spracúvať len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

Aby ste si túto povinnosť jednoducho splnili, nižšie nájdete pokyny zamestnávateľa pre manipuláciu s osobnými údajmi v súvislosti s povinným testovaním zamestnancov na COVID – 19.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto článku je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo. Práve teraz je k dispozícii
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.