GDPR Academy

Usmernenie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním on-line služieb

Európsky výbor pre ochranu údajov prijal usmernenia, ktoré ozrejmujú otázku využitia právneho základu “zmluvné a predzmluvné vzťahy” v prostredí poskytovania on-line služieb.
Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.