GDPR Academy

Je dodávateľ našim sprostredkovateľom aj keď nespracúva mená zamestnancov?

Otázka: Monitorujeme firemná autá GPS systémom. Využívame pri tom systém externého dodávateľa, ktorý údaje o jednotlivých jazdách uchováva na svojich serveroch. Mená a priezviská vodičov v systéme dodávateľa nahrádzame číselnými identifikátormi. Je potrebné s dodávateľom služby uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov? 

Odpoveď: Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov pracujeme z hľadiska určenia zodpovednosti zväčša s dvoma základnými pojmami. Sú nimi prevádzkovateľ a sprostredkovateľ.

Prevádzkovateľom ste vy, lebo ste určili prečo a ako budú osobné údaje spracúvané. (Podľa definície hovoríme, že ste rozhodli o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov). 

Sprostredkovateľom je zas subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Toto nastáva vtedy, keď prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov iný subjekt. Resp. pridelí mu takú činnosť, ktorej nevyhnutnou súčasťou je aj systematické narábanie s osobnými údajmi podľa jeho pokynov. Pri tom spracúvanie osobných údajov však nemusí byť vždy hlavným predmetom poskytovanej služby.  

Pri monitoringu firemných motorových vozidiel je cieľom spracúvania obvykle ochrana vozidiel pred krádežou a automatizovaná evidencia knihy jázd. Pričom sú v systéme zaznamenávané obvykle údaje o pridelenom vozidle, presná poloha pri pripojení podľa GPS, prejdená vzdialenosť, čas jazdy, rýchlosť vozidla, prekročenie povolenej rýchlosti a pod. 

To, že váš poskytovať služby monitoringu vozidiel …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.