GDPR Academy

Posudzovanie fyzickej záťaže informácia o spracúvaní

Meranie fyzickej záťaže zamestnancov pri práci je jeden z účelom spracúvania, s ktorým sa zamestnávatelia stretávajú. Často dochádza k vytvárania videozáznamu, a to s cieľom efektívneho posudzovania (napríklad hodnotenie pracovných polôh). Okrem toho sú o zamestnancovi spracúvané napríklad: vek, váha, výška, expozície, či je zamestnanec pravák alebo ľavák, či užíva lieky a pod. Je preto nevyhnutné voči zamestnancom, ktorí budú predmetom takýchto posudzovaní, si plniť informačnú povinnosť.

O tom prečo je dôležité si plniť informačnú povinnosť, ako aj to, čo je povinnou súčasťou sa dočítate v článku “Právo dotknutej osoby byť informovaný”. V súvislosti s monitorovaním priestorov kamerami dochádza k získavaniu osobných údajov priamo od dotknutých osôb, preto postupujeme podľa čl. 13 všeobecného nariadenia.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré dotknutej osobe poskytnete by mali byť jasne čitateľné a zrozumiteľné.  Zároveň by nemali byť napísané drobným, ťažko čitateľným písmom.

V rámci spracúvania osobných údajov z dôvodu merania fyzickej záťaže neodporúčame zvoliť za právny základ so spracúvaním súhlas dotknutej osoby.

  • Prvým dôvodom je veľká nerovnováha medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, kedy nevieme zaručiť, že súhlas bude udelený skutočne slobodne. A v prípade, ak sloboda udeleného súhlasu nie je zaručená, je získaný súhlas v rozpore s nariadením.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.