GDPR Academy

Ako dotknutú osobu informovať

V oboch prípadoch, či už získavate osobné údaje priamo od dotknutej osoby alebo od iného subjektu, pri zostavovaní informačnej povinnosti dodržujte tieto zásady:

  • informácia o spracúvaní údajov by mala byť jednoduchá a dostupná
  • informácia by mala byť pre dotknutú osobu čo najviac zrozumiteľná a stručná.

Dostupnosť poskytovanej informácie

Zásadu dostupnosti splníte napríklad tak, že na váš web umiestnite samostatnú stránku, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie o tom, ako spracúvate osobné údaje zákazníkov a návštevníkov vášho webu. Táto stránka bude jednoducho dostupná z ktorejkoľvek časti vášho webu. To znamená, že návštevník nebude musieť použiť žiaden vyhľadávací nástroj alebo zložito prehľadávať obchodné podmienky, aby sa dopátral informácií o tom, ako budete manipulovať s osobnými údajmi.

Vždy zohľadňujte spôsob získavania údajov. Napríklad keď získavate osobné údaje elektronicky, prostredníctvom formuláru na vašom webe. A to napríklad z dôvodu zápisu do newslettra. Informácia o spracúvaní osobných údajov bude zverejnená na vašom webe a nebude k dispozícii len v listinnej podobe vo vašej kamennej predajni. Na druhej strane, uchádzačovi o zamestnanie, ktorý vám osobne prinesie svoj životopis bude praktickejšie poskytnúť informácie v listinnej podobe. Podobne to platí aj voči vlastným zamestnancom. Samozrejme, nič vám nebráni v tom, aby ste informáciu umiestnili aj na vaše webové sídlo.

Zrozumiteľnosť informovania

Zásadu zrozumiteľnosti zabezpečíte v maximálnej možnej miere napríklad tak, že text vašej informačnej povinnosti nebude z veľkej časti tvorený len tým, že skopírujete časť nariadenia “od slova doslova” a vložíte na web.  Ak je to možné, vyhýbajte sa napríklad aj príliš odborným výrazom, náročnému právnickému slovníku, ktorý môžu byť pre dotknutú osobu nezrozumiteľný. Vždy je potrebné informáciu, ktorú poskytujete koncipovať spôsobom, ktorý je čo najbližší cieľovej skupine – teda dotknutými osobám.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.