GDPR Academy

Je potrebné banner pre súhlas s cookies zobrazovať priamo na titulke?

Otázka: Náš firemný web pracuje s cookies, a to tými, ktoré podliehajú súhlasu so spracúvaním. Máme informačný banner, prostredníctvom ktorého získavame súhlas umiestniť priamo na titulku, resp. zobrazovať ho na domovskej stránke? Je potrebné, aby bol viditeľný na všetkých podstránkach nášho webu?

Odpoveď: Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj poskytovanie príslušných informácií o spracúvaní zabezpečuje prevádzkovateľ najneskôr v čase získavania osobných údajov. Vyplýva to z recitálu 61 všeobecného nariadenia o ochrane údajov: “Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby by sa mali dotknutej osobe poskytnúť v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote v závislosti od okolností prípadu.”

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto článku je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo. Práve teraz je k dispozícii
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.