GDPR Academy

Stačí poskytnúť záznam z kamier do troch mesiacov?

Otázka: Máme malú predajňu potravín. Jej priestory a tovar chránime kamerovým systémom. Jeden zo zákazníkov, ktorý našu predajňu navštívil, požaduje kópiu záznamu z našich kamier. Stačí keď mu ju poskytneme do troch mesiacov? 

Odpoveď: V terminológii všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) si váš zákazník uplatňuje právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom spracúvate. 

Všeobecne sa lehotám vo vzťahu k právam dotknutých osôb venuje čl. 12 ods. 3 GDPR. Tento hovorí, že:

  • prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca,
  • lehotu jedného mesiaca si však môže prevádzkovateľ v prípade potreby (napríklad, keď je vybavenie žiadosti náročné)  predĺžiť o ďalšie dva mesiace,
  • o každom predĺžení lehoty musí prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať, a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti,
  • v informácii o tom, že si prevádzkovateľ lehotu predlžuje, musí uviesť aj dôvod meškania lehoty resp. prečo prevádzkovať lehotu predlžuje.

Preto lehotu troch mesiacov nepovažujte za takú, ktorú máte automaticky k dispozícii. 

Odporúčame vám zachovať túto postupnosť krokov:

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.