GDPR Academy

Cookies na webovom sídle prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Povinné náležitosti určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov vo svojom čl. 30.
Výnimku z povinnosti viesť záznamy majú len tí prevádzkovatelia, ktorí súbežne spĺňajú kritéria uvedené v čl. 35 ods. 5. V podmienkach firiem a organizácií je však aplikovanie tejto výnimky veľmi zriedkavé.

Záznam pre cookies na webovom sídle prevádzkovateľa

Cookies sú malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka prostredníctvom prehliadača vloží do počítača, mobilu, či iného zariadenia návštevníka stránky. Cookies obsahuje rôzne informácie ako napríklad položky v nákupnom košíku, prihlasovacie meno a heslo používateľa. Tieto údaje z cookies sú počas návštevy webového sídla odosielané späť na webový server a aktualizované sú opäť zapisované do zariadenia návštevníka. 

Prostredníctvom cookies často dochádza k spracúvaniu osobných údajov, preto odporúčame, aby súčasťou vašej dokumentácie bol aj záznam o spracovateľských činnostiach, ktorý je venovaný práve technológii cookies. 

Rozoznávame niekoľko druhov cookies, a to podľa:

 • časového hľadiska: dočasné (vymažú sa, keď používateľ zavrie prehliadač) a trvalé (zostávajú uložené, až kým nedosiahnu stanovený dátum a následne sa vymažú),
 • z hľadiska subjektu: vlastné (cookies vytvoril prevádzkovateľ stránky, ktorú používateľ práve navštívil) a tretích subjektov (cookies vytvoril subjekt, ktorý neprevádzkuje webovú stránku, ktorú používateľ práve navštívil),
 • z hľadiska právneho základu spracúvania osobných údaj: cookies, pre ktoré nie je potrebný súhlas návštevníka stránka (napríklad nevyhnutné, tzv. technické cookies) a cookies, pre ktoré je potrebný súhlas návštevníka stránky (napríklad analytické a reklamné cookies).

Nižšie nájdete vzor záznamu o spracovateľských činnostiach, keď sú osobné údaje spracúvané z dôvodu využitia technológie cookies. V stĺpci “účel spracúvania” sú často používané cookies, ktoré nachádzame na internetových stránkach prevádzkovateľov. Napríklad:

 • cookies pre vstup používateľa – konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (prevádzkovateľom),
 • autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení,
 • cookies zamerané na bezpečnosť používateľa – zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie,
 • analytické cookies – meranie návštevnosti webových stránok, kampaní, sleduje návštevnosť stránok používateľom,
 • analytické cookies – identifikácia prvej relácie nového používateľa; tzv. jedinečné návštevy,
 • sledovacie pixely – sledovanie správania používateľa, konverzií na stránkach, optimalizácia reklám a pod.,
 • reklamné cookies – uloženie jedinečného ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa návštevníka s využitím na cielenie reklamy,
 • cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí,
 • cookies pre reklamy tretích subjektov – behaviorálna reklama

Záznam si prispôsobte (doplňte položky, alebo odstráňte) tak, aby zodpovedal spracúvaniu osobných údajov vo vašich podmienkach. Záznam nikam nezasielajte, na požiadanie ho sprístupňujete Úradu na ochranu osobných údajov.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.