GDPR Academy

Čo máme urobiť, keď chceme zverejniť komentáre o spokojnosti účastníkov?

Otázka: Organizujeme vzdelávaciu aktivitu prostredníctvom online webinára. Je zdarma a môže sa ho zúčastniť ktokoľvek, kto vyplní elektronický formulár vložením svojej e-mailovej adresy. Po ukončení webinára by sme radi zverejnili neanonymné komentáre jeho účastníkov. Na našej firemnej internetovej stránke a na sociálnej sieti by sme tak chceli zverejniť informácie v rozsahu titul, meno, priezvisko účastníka a jeho komentár k tomu, ako bol spokojný s webinárom. Čo musíme urobiť, aby to bolo v súlade s GDPR?


Odpoveď
: Áno, pravdou je, že zverejnenie neanonmných komentárov účastníkov je dôveryhodnejšie. Dochádza však k spracúvaniu osobných údajov, preto je nevyhnutné zverejnenie citlivo zosúladiť s pravidlami  všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

V prvom rade je potrebné vytýčiť si  a jednoznačne zadefinovať účel ich spracúvania. Teda čo chcete spracúvaním dosiahnuť. Môže to byť napríklad budovanie dobrého mena vašej firmy, podpora predaja niektorého z vašich produktov (služby alebo tovaru) a pod. Neodporúčame vám, definovať ho všeobecne, napríklad formuláciou “marketingové aktivity”. 

Právnym základom je v tomto prípade obvykle súhlas so spracúvaním. Teda slobodný, informovaný, konkrétny, jednoznačný, aktívne udelený a preukázateľný prejav vôle jednotlivca s tým, že súhlasí aby jeho osobné údaje boli za týmto účelom spracúvané. Súhlas sa získava napríklad tak, že účastník webinára (dotknutá osoba) na vašej internetovej stránke…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.