GDPR Academy

Môžeme kontaktné údaje príjemcov newslettra poskytnúť našim obchodným partnerom?

Otázka: Sme prevádzkovateľom e-shopu. V rámci vybavenia objednávok, prijatia platby, vystavenia daňového dokladu a zaslania tovaru spracúvame aj osobné údaje. Taktiež zasielame našim zákazníkom informačný newsletter, pričom získavame meno a e-mail príjemcu. Bolo by možné, aby sme tieto “newslettrové “ osobné údaje poskytli resp. zdieľali s našimi obchodnými partnermi, ktorí ponúkajú akoby doplnkový tovar k tomu nášmu (napríklad záhradná technika a “doplnkový partner” pracovné odevy atď.)?

Odpoveď: Áno, možné to je. Ako však správne uvažujete, je potrebné riadne nastaviť pravidlá spracúvania osobných údajov, a to podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Je to z toho dôvodu, že údaje, ktoré chcete vaším obchodným partnerom poskytnúť, považujeme za osobné údaje.

Budeme uvažovať o týchto dvoch možnostiach:

  • Od začiatku budete s vašimi obchodnými partnermi budovať spoločnú databázu kontaktných údajov pre zasielanie newslettra. Budete spoločnými prevádzkovateľmi podľa čl. 26 GDPR. Získané osobné údaje budete navzájom zdieľať a spoločne využívať. Medzi vami a vašimi obchodnými partnermi musí byť dohoda o spoločnom prevádzkovateľovi.
  • Alebo si budete budovať vlastnú databázu kontaktných údajov pre zasielanie newslettra, pričom získané údaje príjemcov newslettra (meno a e-mail) poskytnete vašim obchodným partnerom. Tu vystupujete každý ako samostatný prevádzkovateľ.

Pre túto druhú možnosť sú potom východiská a pravidlá spracúvania nasledujúce:

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.