GDPR Academy

Evidencia vstupu na základe rozpoznávania tváre

Otázka: Vedenie našej spoločnosti plánuje obstarať a inštalovať biometrický systém, ktorý bude automaticky zaznamenávať všetky vstupujúce osoby, a to na základe rozpoznávania tváre. Nebude s tým problém?

Odpoveď: Pred samotným obstaraním a nasadením do prevádzky, zvážte prosím najskôr nasledujúce:

Bežná evidencia dochádzky môže byť problém

V predchádzajúcich obdobiach (keď sme postupovali ešte podľa zákona č. 428/2002 Z. z., neskôr podľa 122/2013 Z. z.) náš kontrolný úrad zastával názor, že kontrola evidencie dochádzky si nevyžaduje spracúvanie biometrických údajov, keďže evidencia dochádzky ako účel spracúvania osobných údajov sa dá z hľadiska účelu, primeranosti a nevyhnutnosti rovnako efektívne dosiahnuť aj inými prostriedkami, ktorú sú z pohľadu ochrany osobných údajov dotknutých osôb menej rizikové (napríklad prostredníctvom elektronického dochádzkového systému a pod.).Podľa aktuálne platnej legislatívy Úrad na ochranu osobných údajov SR nevydal zatiaľ žiadne usmernenie, týkajúce sa spracúvania biometrie pre účely evidencie dochádzky. Ak by sme sa však inšpirovali v susednej Českej republiky (keďže všeobecné nariadenie u nich platí rovnako ako u nás), potom: “Oprávnění zaměstnavatele je v souladu se smyslem článku 9 a dalších obecného nařízení o ochraně osobních údajů koncipováno přiměřeně úzce. To mj. znamená, že se neumožňuje využívání biometrických údajů zaměstnanců k jiným účelům, včetně pouhé evidence docházky”.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.