GDPR Academy

Spracovanie listových zásielok externým dodávateľom, ide o sprostredkovateľa?

Otázka: K zasielaniu listových zásielok využívame služby externého dodávateľa. Služba funguje tak, že v systéme (ktorého poskytovateľom je uvedený dodávateľ) priložíme elektronický dokument (napríklad vo formáte PDF), vložíme adresu príjemcu a dodávateľ zabezpečí tlač tohto dokumentu, vloženie do obálky a podanie na pošte. Máme ho považovať za nášho sprostredkovateľa? Máme nejaké povinnosti voči príjemcom zásielok?

Odpoveď: Prevádzkovateľom je subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzkovateľa.
Vy ako prevádzkovateľ spracúvate osobné údaje dotknutých osôb. Môžu to byť napríklad vaši zákazníci. Účelom spracúvania ich osobných údajov je v tomto prípade doručenie listových zásielok. Z tohto dôvodu spracúvate napríklad meno, priezvisko, adresu doručenia, v niektorých prípadoch telefonický kontakt a pod.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top