GDPR Academy

Univerzálny pokyn zamestnávateľa pre oprávnenú osobu

Každý pracovník, ktorý systematicky spracúva osobné údaje by mal byť preukázateľne zaviazaný dodržiavať pokyny zamestnávateľa (resp. prevádzkovateľa).

Univerzálny pokyn zamestnávateľa, odporúčame využívať pre tých zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje v listinnej podobe (nepracujú s e-mailom, neprihlasujú sa do informačných systémov prevádzkovateľa prostredníctvom PC a podobne).

Podľa príkladov, ktoré uvádzame nižšie si môžete vytvoriť pokyn pre akýchkoľvek pracovníkov (preto ten názov “univerzálny”). Ďalej v texte budeme uvádzať príklady pre vytvorenie pokynu pracovníka recepcie, ktorý zapisuje vstupujúce osoby a v listinnej podobe vedie knihu návštev.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top