GDPR Academy

Usmernenie o prenosoch osobných údajov do tretích krajín

Minulý piatok (24. februára 2023) došlo k zverejneniu usmernenia č. 05/2021 k súčinnosti medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodnom prenose podľa kapitoly V GDPR. 


Aj keď názov dokumentu znie zložito, toto usmernenie sa venuje situáciám, kedy dochádza k
prenosom osobných údajov do tretích krajín. Obsahuje množstvo užitočných a vysvetľujúcich prípadov, napríklad:

  • keď jednotlivec sám o sebe poskytuje osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ktorý podlieha pravidlám GDPR, 
  • keď zamestnávateľ poskytuje osobné údaje svojich zamestnancov sprostredkovateľovi, ktorý sídli v tretej krajine (teda mimo EÚ a EHP), 
  • keď prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje svojich zákazníkov sprostredkovateľovi v rámci EÚ, tento však spolupracuje s ďalším subdodávateľom, ktorý sídli v tretej krajine, 
  • keď zamestnanec prevádzkovateľa so sídlom v EÚ počas svojej pracovnej cesty do tretej krajiny použije notebook a vzdialene sa pripojí do informačného systému prevádzkovateľa, 
  • keď dcérska spoločnosť so sídlom v EÚ poskytuje osobné údaje svojich zamestnancov materskej spoločnosti v tretej krajine, aby ich uložila v centralizovanej databáze ľudských zdrojov a mnohé ďalšie. 

Celý dokument je zatiaľ dostupný len v anglickom jazyku a môžete si ho prečítať po kliknutí na tento odkaz.


Kým bude dostupný aj v našom materinskom slovenskom jazyku, členovia GDPR Academy si môžu už dnes prečítať jeho neoficiálny preklad, ktorý si môžu prevziať nižšie.


Keď sa budete prelúskavať jednotlivými príkladmi, možno budete rovnako ako my v GDPR Academy, potrebovať ceruzku a papier a niektoré situácie si doslova nakresliť, aby ste sa nimi správne zžili a pochopili ich.


Informácie o tom, či u vás dochádza k cezhraničným prenosom musíte uvádzať napríklad v záznamoch o spracovateľských činnostiach (záznamy o spracovateľských činnostiach si môžete prevziať po prihlásení sa).

A teraz už spomínaný dokument. Zobrazí sa vám po prihlásení sa do GDPR Academy. Môžete si ho prevziať. 

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.