GDPR Academy

Osobitná kategória osobných údajov

Súčasťou tejto kategórie sú osobné údaje, ktoré vyžadujú výnimočnú ochranu. Je to z toho dôvodu, že nelegitímna manipulácia s týmito údajmi znamená vysoké riziko ohrozenia súkromia jednotlivcov, ktorých sa údaje týkajú (dotknutých osôb). Do tejto kategórie patria tieto osobné údaje:

  • osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod,
  • politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie,
  • členstvo v odborových organizáciách,
  • genetické údaje,
  • biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby
  • a údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Výnimky pre spracúvanie

Spracúvanie týchto osobných údajov nariadenie na jednej strane zakazuje, na strane druhej však zároveň uvádza výnimky, kedy je možné tieto osobné údaje spracúvať. A je to pochopiteľné, pretože niektoré z nich sú súčasťou bežného života firmy. A to napríklad údaje o členstve v odborových organizáciách alebo údaje, ktoré sa týkajú zdravia. Výnimky, kedy je možné tieto osobné údaje spracúvať nájdete v čl. 9 všeobecného nariadenia.

Vždy majte na pamäti pravidlo, že aj pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov musíte vždy disponovať právnym základom. Výnimka, ktorú aplikujete (a to bez ohľadu na to, ktorú použijete), nie je právnym základom. Takže, ak potrebujete spracúvať osobitnú kategóriu osobných údajov:

  • najskôr ju vždy oprite o právny základ z článku 6 všeobecného nariadenia (súhlas, zmluvné a predzmluvné vzťahy, zákonná povinnosť a pod.)
  • plus doplňte príslušnú výnimku, podľa ktorej budete postupovať.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.