GDPR Academy

Certifikát zamestnanca – súhlas so zverejnením

Nižšie nájdete vzor súhlasu zamestnanca. Dôvodom je zverejnenie certifikátov o vzdelávaní a tréningoch, ktoré zamestnanci úspešne absolvovali. Cieľom je preukázať odbornú zdatnosť a kompetentnosť pracovníkov pre odbornú verejnosť, obchodných partnerov i potenciálnych zákazníkov, a to zverejnením prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa.

Súčasťou je aj informačná povinnosť zamestnávateľa v zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrana údajov. Vzor súhlasu je vytvorený:

  • pre organizácie, ktoré nepoverili výkonom dohľadu zodpovednú osobu
  • pre organizácie, ktoré poverili výkonom dohľadu zodpovednú osobu.

Časti, ktoré sú zvýraznené si prispôsobte tak, aby zodpovedali stavu spracúvania vo vaše organizácii.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top