GDPR Academy

Vzdelávacie PDF o základných zásadách na prevzatie

Vzdelávanie zamestnancov je jedným zo základných pilierov bezpečného spracúvania osobných údajov. Nie len kurzy, ale aj rôzne vzdelávacie materiály pripomínajú pracovníkom spracúvajúcim osobné údaje dôležitosť každodenného dodržiavania pravidiel všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pomáhajú tak predchádzať porušeniam, či bezpečnostným incidentom.


Nižšie si môžete prevziať dokument, ktorý informuje o potrebe dodržiavania základných zásad spracúvania osobných údajov. Po prevzatí si ho vytlačte a umiestnite napríklad na nástenke vo vašej kancelárií.

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.