GDPR Academy

Musíme pri zálohovaní osobných údajov dodržiavať pravidlo 3 – 2 – 1?

Otázka: Je potrebné, aby sme v našej firme dodržiavali pravidlo 3-2-1 pri zálohovaní osobných údajov?

Odpoveď: Zálohovanie osobných údajov je dôležitou činnosťou a zároveň súčasťou bezpečného spracúvania osobných údajov.

Každý prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný narábať s osobnými údajmi tak, aby bola zabezpečená ich:

  • dôvernosť – to znamená, aby neboli údaje poskytované, sprístupňované alebo zverejňované bez riadneho právneho základu, 
  • dostupnosť – aby boli údaje dostupné prevádzkovateľovi (resp. jeho oprávneným osobám) vždy, keď o to požiada,
  • integrita – aby nedochádzalo k náhodným, nezákonným zmenám v spracúvaných osobných údajov.

Zálohovanie osobných údajov pomáha predchádzať najmä strate dostupnosti. Napríklad v dôsledku bezpečnostných incidentov, ktoré zasiahli aj osobné údaje. Prevádzkovateľ by preto mal vždy disponovať funkčnou zálohou.

Žiaľ ani samotná existencia záloh nemusí byť vždy účinným opatrením… 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.