GDPR Academy

Je možné použiť kamerový záznam pre skontrolovanie zamestnanca na pracovisku?

Otázka: Vo firme máme inštalovaný kamerový systém. Jeho účelom je monitoring s cieľom zaručenia ochrany majetku a bezpečnosti v priestoroch firmy a v jej areáli. Môžeme záznam využiť aj pre napomenutie nášho zamestnanca, a to z dôvodu že nedodržuje pracovnú disciplínu?

Odpoveď: Ako uvádzate už vo vašej otázke, kamerový systém ste inštalovali z dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti. Hovoríme o účele spracúvania osobných údajov. Účel spracúvania, ktorý je prevádzkovateľom na začiatku vytýčený, by mal zostať zachovaný a nemenný počas celej doby spracúvania údajov. 

Existuje pár výnimiek, ktoré je možné aplikovať a osobné údaje využiť aj pre iný účel:

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.