GDPR Academy

Vyžadovať súhlas k poskytovaniu údajov z dôvodu kontroly účelnosti vynaložených prostriedkov?

Otázka: Poskytujeme vzdelávanie jednotlivcom, ktoré je financované zo zdrojov EÚ. Poskytovateľ finančnej podpory následne od nás, ako od organizátora vzdelávacej aktivity, požaduje niektoré osobné údaje účastníkov. Je to z dôvodu kontroly účelnosti vynaložených prostriedkov. Povedzme napríklad vek, dosiahnuté vzdelanie atď. Aký právny základ máme použiť, súhlas alebo oprávnený záujem pre to, aby sme mohli poskytovateľa prostriedkov informovať a tieto osobné údaje mu poskytnúť?

Odpoveď: Súhlas so spracúvaním osobných údajov v situácii, ktorú popisujete, nepovažujeme za správne zvolený právny základ.
Áno, dotknuté osoby, resp. účastníci vzdelávania vám súhlas pravdepodobne poskytnú. Svojim spôsobom by však tento súhlas mohol byť považovaný za vynútený, a preto udelený v rozpore s GDPR a v konečnom dôsledku pre vás úplne neplatný.
Niektoré zdroje dokonca argumentujú, že vyžadovanie súhlasu so spracúvaním údajov v situáciách, keď dotknutá osoba v skutočnosti nemá slobodnú možnosť voľby, ju uvádza do omylu.
Odporúčame preto zvoliť právny základ…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.