GDPR Academy

Môžeme informovať, že zamestnanec od nás odchádza?

Otázka: Môžeme informovať našich obchodných partnerov a zamestnancov, že niektorý z našich kolegov už pre nás nepracuje alebo nebude pracovať? Napríklad formou automatickej odpovede v prípade zaslania e-mailovej správy, alebo poskytnutím informácie na našom firemnom intranete, na nástenke vo výrobných priestoroch a pod. Nebudeme tým porušovať GDPR? A potrebujeme k tomu súhlas odchádzajúceho zamestnanca?


Odpoveď: Nie, nepôjde o porušenie pravidiel všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dôležité však je, aby ste pri tom dodržiavali zásady spracúvania, ktoré sú určené čl. 5 všeobecného nariadenia. Ľahko totiž môže dôjsť napríklad k porušeniu zásady minimalizácie údajov.


Táto zásada hovorí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať len také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.


Porušením by bolo napríklad to, ak …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.