GDPR Academy

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Povinné náležitosti určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov vo svojom čl. 30.
Výnimku z povinnosti viesť záznamy majú len tí prevádzkovatelia, ktorí súbežne spĺňajú kritéria uvedené v čl. 35 ods. 5. V podmienkach firiem a organizácií je však aplikovanie tejto výnimky veľmi zriedkavé.

Záznam pre duálne vzdelávanie

Nižšie nájdete vzor záznamu o spracovateľských činnostiach, keď sú osobné údaje spracúvané z dôvodu poskytovania duálneho vzdelávania. Napríklad:

  • Vystavenie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.
  • Zoznam prijatých a zapísaných žiakov doručených strednou odbornou školou.
  • Učebná zmluva.
  • Evidencia dochádzky, hodnotenie a klasifikácia žiaka.
  • Zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
  • Agenda odmien za produktívnu prácu.
  • Agenda podnikových štipendií.

Záznam si prispôsobte (doplňte položky, alebo odstráňte) tak, aby zodpovedal spracúvaniu osobných údajov vo vašich podmienkach. Záznam nikam nezasielajte, na požiadanie ho sprístupňujete Úradu na ochranu osobných údajov.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top