GDPR Academy

Stačí odpovedať, že sme žiadosť prijali?

Otázka: Niekoľkokrát za mesiac posielame elektronický newsletter. Spracúvame pri tom meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Jeden z príjemcov nás požiadal o výmaz jeho osobných údajov. Využil pri tom jeden z formulárov, ktorý máme za týmto účelom dostupný na našom webe. Postačí, keď ho formou všeobecnej automatickej odpovede informujeme, že sme jeho žiadosť prijali? Alebo je nutné žiadateľovi zaslať aj ďalšie informácie? 

Odpoveď: Zasielanie newslettrov obvykle prebieha so súhlasom dotknutej osoby alebo na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V oboch prípadoch má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o výmaz jej osobných údajov. Právu na výmaz (alebo aj právu na “zabudnutie) sa venuje čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Samotná žiadosť o výmaz údajov automaticky neznamená, že prevádzkovateľ je povinný osobné údaje zlikvidovať. Každá žiadosť sa posudzuje samostatne, a to napríklad: 

  • či je splnená podmienka pre výmaz  (čl. 17 ods. 1 GDPR)
  • ako aj to, či nie je potrebné aplikovať príslušnú výnimku pre spracúvanie (čl. 17 ods. 3 GDPR).  

Len informovanie, že ste žiadosť prijali nebude postačujúce. A to nie len v prípade, keď ide o žiadosť o výmaz (keďže dotknutá osoba má aj ďalšie práva). V bezpečnostnej smernici pre výkon práv dotknutých osôb, ktorú si môžete ako člen GDPR Academy prevziať do svojho počítača, sa právu na výmaz podrobne venujeme v jej kapitole 7. 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.