GDPR Academy

Konkrétne opatrenia zamestnávateľa pri testovaní zamestnancov na COVID-19 z pohľadu GDPR

Nevyhnutná teoretická výbava pred testovaním

Od pondelka 29.11.2021 sú zamestnávatelia povinní umožniť vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancom v režime OTP (očkovaný, testovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19). Za účelom dodržiavania režimu OTP je každý zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly tak, aby bola uvedená povinnosť splnená.

Za zamestnanca v režime OTP sú považované aj osoby vykonávajúce prácu na základe iného zmluvného vzťahu, a to napríklad: dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta, zmluvy podľa Obchodného zákonníka a pod.

Toto opatrenie vyplýva z vyhlášky č. 264/2021 V. v SR Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

V súvislosti s protipandemickými opatreniami došlo s účinnosťou od 15.11.2021 k zmene zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a to nasledovne:

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.