GDPR Academy

Kedy použiť nariadenie a kedy zákon

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať pravidlá:

  • NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Kedy použiť nariadenie a kedy zákon?

Ako “bežný” prevádzkovateľ (napríklad prevádzkovateľ e-shopu, výrobná spoločnosť, finančný poradca, škola, obec a pod.) sa prioritne riaďte všeobecným nariadením o ochrane údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Zároveň aj zákonom o ochrane osobných údajov, a to takto:

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.