GDPR Academy

Musíme osobné údaje poskytnúť už do siedmich dní?

Otázka: Môže dotknutá osoba od nás požadovať, aby sme jej osobné údaje sprístupnili už do 7 dní? Máme povinnosť v tejto krátkej lehote údaje poskytnúť? 

Odpoveď: Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, je právo na prístup k osobným údajom jedným z práv, ktoré prináleží každej jednej dotknutej osobe. Môže si ho uplatniť napríklad zamestnanec u svojho zamestnávateľa, zákazník u svojho dodávateľa, klient voči banke, občan voči svojej obci, kde žije, študent voči univerzite a pod. Jednoducho ktokoľvek, o kom sú osobné údaje v podmienkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúvané. A to bez ohľadu na veľkosť či právnu formu organizácie, ktorá s osobnými údajmi narába. 

Okrem práva na prístup k osobným údajom, si môžu dotknuté osoby uplatniť aj niektoré z ďalších práva. Uvedieme napríklad právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo právo namietať spracúvanie údajov. 

Spoločným menovateľov týchto práv dotknutých osôb je lehota na ich vybavenie…

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.